Badania i Rozwój

Dzięki stałemu naciskowi na rozwój oraz innowacyjność firma WAKRO, jako jedna z nielicznych firm w Polsce, w 2017 roku uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Dysponując odpowiednim zapleczem merytorycznym i technicznym realizujemy nawet najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia, łącznie z projektowaniem i produkcją prototypów urządzeń, a także kompletnych linii technologicznych.


Laboratorium

Nowoczesne Laboratorium Materiałów Sypkich i Procesów Spawalniczych stworzyliśmy w 2014 roku w ramach Działu Badań i Wdrożeń. Przeprowadzamy w nim szereg badań zarówno samych produktów procesowych, jak i procesów technologicznych. Uzyskane wyniki ułatwiają projektowanie odpowiednich urządzeń i instalacji w skali przemysłowej.

Badania oferowane przez nasze Laboratorium to przede wszystkim:

  • oznaczanie właściwości fizycznych materiałów sypkich: gęstości właściwej i pozornej, kąta naturalnego usypu i zsypu, rozkładu ziarnowego, wilgotności, współczynnika tarcia wewnętrznego,
  • badanie transportu pneumatycznego nisko- i wysokociśnieniowego w szerokim zakresie zmian parametrów procesowych,
  • kinetyka suszenia w suszarce bębnowej,
  • intensywność i stopień zmieszania w mieszarce poziomej,
  • wpływ kąta pracy przenośnika śrubowego na wydajność i zapotrzebowanie mocy,
  • ocena wpływu aeracji na wysyp materiału sypkiego ze zbiornika,
  • ocena jakości kruszenia i mielenia surowców sypkich.

Ponadto część Laboratorium zajmująca się procesami spawalniczymi oferuje badania nieniszczące spoin oraz pomiary właściwości materiałów konstrukcyjnych.

Wśród wielu procesów dotyczących materiałów sypkich, jakimi zajmuje się nasze Laboratorium, najczęściej badane są:

  • Suszenie
  • Transport pneumatyczny
  • Kruszenie