Młyny kulowe


Młyn kulowy służy do mielenia materiału przez mielniki podczas obrotów bębna. Młyny kulowe produkcji WAKRO należą do grupy młynów z rozładunkiem pneumatycznym. Funkcję mielników spełniają kule i cylpepsy o różnych średnicach i długości. Mielniki wykonane są 
z materiałów o dużej gęstości i niskiej ścieralności. Najczęściej stosowane mielniki to mielniki stalowe i ceramiczne lub mielniki wykonane z materiałów nieiskrzących jak ołów z antymonem.

Młyn kulowy zbudowany jest z bębna stalowego o osi poziomej, którego średnica osiąga wartości kilku metrów, a długość od kilku do kilkudziesięciu metrów. Całkowita masa mielników w bębnie młyna zależy od jego wydajności mielenia.

Zasada działania młynów kulowych polega na tym, że pod wpływem działania sił odśrodkowych, wywołanych obrotami bębna, unoszone są mielniki wraz z mielonym materiałem na określoną wysokość, a następnie opadają lub zsuwają się po sobie rozdrabniając materiał przez udar i ścieranie.

Młyny kulowe produkcji WAKRO służą do mielenia na sucho w systemie ciągłym. Swoje zastosowanie znajdują m.in. w przemyśle cementowym, ceramicznym, górniczym, energetycznym, szklarskim i innych.

Realizacje

Untitled