Systemy dozowania


Proces dozowania może być realizowany za pomocą urządzeń dozujących objętościowo, do których zaliczamy dozowniki celkowe i dozowniki ślimakowe.

Ciekawym urządzeniem jest też zasilacz skrzyniowy, który jest podstawową maszyną dozującą stosowaną m.in. w zakładach przetwarzania bentonitu, produkcji ceramiki budowlanej. Zasilacz służy do magazynowania, a przede wszystkim do objętościowego dozowania i podawania surowca do maszyn przeróbczych. Natomiast dozowanie wagowe materiałów odbywa się w wagach zbiornikowych lub za pomocą wag zamontowanych na przenośnikach taśmowych.

Oferujemy również system dozowania oparty na tzw. wagodozowniku produkcji firmy WAKRO, w którym ilość dozowanego materiału jest określona na podstawie ubytku masy 
w urządzeniu. Dzięki szybkiemu i precyzyjnemu systemowi sterowania oraz dokładnym czujnikom tensometrycznym urządzenie dostarcza zadaną ilość materiału w zadanym czasie.

Realizacje

Zasilacz skrzyniowy