Kompaktory


Kompaktory firmy WAKRO przeznaczone są do prasowania rozdrobnionych materiałów sypkich podawanych w formie pyłu. Urządzenia te najczęściej wykorzystywane są do przetwarzanie surowców sypkich i gliniastych (np. bentonit, gips).

Proces kompaktowania pyłu w urządzeniu odbywa się poprzez prasowanie materiału pomiędzy dwoma obracającymi się bębnami. Obrót bębnów w tym procesie jest odpowiednio zsynchronizowany (elektronicznie lub mechanicznie). Bębny mają dopasowane rowki (rodzaj i wielkość rowków uzależniony jest od wymagań procesu technologicznego i potrzeb klienta), pomiędzy którymi surowiec się kompaktuje tworząc zwarte struktury. Nasze kompaktory w zależności od potrzeb mogą produkować różne formy sprasowanego materiału np. laski, kostki, brykiety. Wydajność tych urządzeń uzależniona jest od wymagań inwestora i mieści się w przedziale: od 1 Mg/h do 10 Mg/h.

Dzięki zastosowaniu specjalnych gatunków stali i odpowiedniej obróbki technologicznej kompaktory firmy WAKRO cechują się dużą niezawodnością i wytrzymałością.

Realizacje