Piece


W portfolio urządzeń produkowanych przez WAKRO są również piece tunelowe oraz piece obrotowe.

Piece tunelowe

Piec tunelowy jest urządzeniem o pracy ciągłej do termicznej obróbki materiału. Jego zadaniem jest podgrzewać, wypalać i chłodzić wsad według szczegółowo ustalonego profilu temperatury.

Piec tunelowy zbudowany jest z długiego tunelu wykonanego ze stalowych segmentów odpowiednio izolowanych. Wsad przemieszcza się przez tunel pieca na powierzchni stalowej siatki przenośnika cięgnowego, przechodząc kolejno przez strefy podgrzewania, wypalania i chłodzenia. Długość i podział tych stref jest zróżnicowana w zależności od przeznaczenia pieca. Tunel jest ogrzewany najczęściej poprzez palniki gazowe lub elektrycznie. Palniki rozmieszczone są wzdłuż tunelu po obu jego stronach. Odpowiedni rozkład temperatury zapewniany jest przez układ wentylatorów mogących pracować jako urządzenia nawiewowe, wyciągowe lub cyrkulacyjne 
w zależności od przeznaczenia pieca. Dla kontroli temperatury powietrza w piecu montuje się szereg czujników temperatury na całej długości pieca, co pozwala na kontrolę i rejestrację zmian temperatury w każdej strefie. Regulację wysokości temperatury dokonuje się poprzez zmiany mocy palników.

Piece tunelowe charakteryzują się korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi wypalania, zapewniają najbardziej równomierne wypalanie wsadu oraz najlepsze warunki pracy dla obsługi.

Piece obrotowe

Piece obrotowe stosowane są do wypalania, pyrolizy oraz spalania różnych materiałów. Płaszcz pieca wykonany jest z odpornych na wysoką temperaturę materiałów, wyposażony w wymurówkę dobraną do parametrów pracy pieca. Piece charakteryzują się niskim zużyciem, wysoką odpornością na korozję, niskimi kosztami obsługi i serwisu i niezawodnością.

Piece są projektowane indywidualnie na zamówienie, w zależności od stawianych przez klienta wymagań. W trakcie projektowania dobierane są parametry konstrukcyjno-technologiczne, zapewniające optimum zapotrzebowania energii w procesie.

Realizacje