Kalandry


Kalander jest urządzeniem o obrotowych walcach przeznaczonym do wygładzania i walcowania masy plastycznej np. mieszaniny bentonitu z elastomerami. Na rysunku przedstawiono schemat działania pracy kalandra.

Tworzywo uplastycznione przepuszczane jest jednokrotnie przez kilka szczelin międzywalcowych, w wyniku, czego otrzymuje się odpowiednio szeroką wstęgę ujednorodnionego kalandrowanego tworzywa.

Realizacje