Kruszarki


Wśród kruszarek produkowanych przez WAKRO są kruszarki walcowe oraz kruszarki udarowe.

Kruszarki walcowe są przeznaczone są do wstępnego kruszenia surowca. Materiał rozdrabniany jest przez zgniatanie między przeciwbieżnie obracającymi się walcami. Powierzchnie walców mogą być gładkie lub zębate.

W oferowanych przez nas kruszarkach kruszenie materiału odbywa się za pomocą walców dociskanych hydraulicznie, co jest optymalnym rozwiązaniem gdy mamy do czynienia z materiałem o różnorodnej granulacji. Kruszarka posiada możliwość regulacji szczeliny pomiędzy walcami, którą ustawia się za pomocą zestawów blach dystansowych. Kruszarka wyposażona jest w osłony bezpieczeństwa bębnów kruszących oraz osłony przekładni pasowej. Zespoły walców są zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą układu hydraulicznego z siłownikami.

Kruszarki udarowe stosowane są do wszystkich stadiów kruszenia, obecnie wykorzystuje się je do kruszenia najtwardszych skał o niewielkiej ścierności, takich jak bazalt, dolomit, wapień, granit oraz do kruszenia bentonitu. Rozdrabnianie materiału następuje poprzez uderzenie wirującymi elementami roboczymi, jak również odbicia od nieruchomych płyt korpusu. Do kruszarek udarowych produkowanych przez WAKRO należą kruszarki młoteczkowe oraz łamacz listwowy, stosowany do rozdrabniania bentonitu.

Wielkość kruszarek zależy od wydajności oraz rodzaju i parametrów materiału kruszonego. Załadunek do kruszarki i odbiór materiału może odbywać się za pomocą podajników taśmowych lub ślimakowych.

Nasze kruszarki charakteryzują się dużą niezawodnością oraz bardzo dobrą jakością wykonania.

Jako producent gwarantujemy odpowiedni dobór urządzenia dostosowany do wymagań kontrahenta i w pełni spełniający jego oczekiwania.

Realizacje

We have designed, manufactured and installed suszarki bębnowe for many satisified customers around Europe. Have a look at some of our projects.