Transport pneumatyczny

Bardzo często występuje konieczność przetransportowania dość znacznych ilości materiału na znaczną odległość. Wykorzystywanie do tego celu przenośników mechanicznych związane byłoby z ogromnymi kosztami zabudowy i nie zawsze jest to fizycznie możliwe. Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest transport pneumatyczny.

Firma WAKRO oferuje dobór, projekt oraz kompleksowe wykonanie instalacji transportu pneumatycznego wysoko- i niskociśnieniowego. Transport pneumatyczny wysokociśnieniowy jest realizowany za pomocą urządzenia nazwanego podajnikiem komorowym. W naszej ofercie znajdziecie państwo również transport niskociśnieniowy realizowany za pomocą dozownika celkowego i inżektora.

Do niewątpliwych zalet transportu pneumatycznego należy zaliczyć:

  • dużą elastyczność (możliwość zastosowania go w układach technologicznych gdzie występuje brak miejsca),
  • hermetyczność procesu umożliwia transportowanie materiałów gorących, żrących oraz wybuchowych,
  • dużą odległość transportu, nawet do 3000 m dzięki zastosowaniu układu wspomagania transportu pneumatycznego.

Bazując na ogromnym doświadczeniu w zakresie systemów transportu pneumatycznego nasz klient ma zawsze pewność, że otrzyma produkt niezawodny i sprawny.

Dla materiałów niestandardowych lub powodujących problemy w transporcie istnieje możliwość wykonania badań na naszej linii testowej.


Realizacje

Untitled(1)
podajnik komorowy_2 — kopia