Mieszarki


Firma WAKRO jest producentem m.in. poziomych mieszarek szarżowych i do mieszania ciągłego oraz mieszarek turbinowych. Dobór rodzaju oraz wielkości odpowiedniego urządzenia mieszającego (mieszarki) zależy od kilku czynników, z których najważniejszymi są: czas mieszania potrzebny do osiągnięcia oczekiwanego stopnia jednorodności mieszaniny, rodzaj materiału o specyficznych właściwościach oraz ilość energii dostarczanej w procesie.

W mieszarkach szarżowych elementem mieszającym jest jedno lub kilka mieszadeł poziomych z elementami mieszającymi (np. pługi, łopatki) lub mieszadło wstęgowe. Dodatkowo mogą być zamontowane mieszadła szybkoobrotowe do rozprowadzania dodatków chemicznych oraz dysze do natrysku cieczy.

Mieszarka turbinowa, inaczej zwana mieszarką wysoko intensywną lub mikserem dynamicznym, przeznaczona jest dla użytkowników często zmieniających ilości, składniki i receptury uzyskiwanych mieszanek. Zastosowana zasada mieszania gwarantuje stałą, powtarzalną jakość mieszanki.

Urządzenia mogą być wykonane ze stali węglowej, stopowej, z wykładzinami np. ze stali typu hardox. Wszystkie mieszarki mogą być również przystosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem pyłu (wykonanie ATEX).

Mieszarki wyposażone są w automatyczny system sterowania realizowany w oparciu o sterownik programowalny.

Realizacje

węzełek mieszania