Aktualności

Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

WAKRO Sp. z o.o realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pn. „Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego WAKRO Sp. z o.o. celem prowadzenia prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów.”

Celem projektu jest rozbudowa Centrum Badawczo-rozwojowego oraz zakup specjalistycznego wyposażenia i maszyn.

W wyniku realizacji projektu ma powstać innowacyjny produkt: w pełni zautomatyzowana linia do granulowania w mieszarce szarżowej, która umożliwi przeprowadzenie hermetycznego procesu mieszania i granulowania w jednym urządzeniu.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 437 480,45 PLN

Wartość projektu: PLN 3 929 113,23 PLN


Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu

Przemiałownie

Linie mielenia swoje zastosowanie znajdują w zakładach przetwórstwa surowców mineralnych oraz kruszyw, w których to zakładach stanowią serce całego procesu.

Głównym urządzeniem linii mielenia jest młyn, którego rodzaj dobierany jest zawsze indywidualnie pod względem procesowym i konstrukcyjnym, z uwzględnieniem wymagań klienta oraz parametrów mających znaczący wpływ na jego pracę.

Do najważniejszych parametrów, na które zwracamy uwagę przy doborze urządzenia, zaliczamy: wydajność, wymagany stopień rozdrobnienia, twardość materiału czy też właściwości fizykochemiczne surowca. Rodzajów młynów jest dużo, jednakże zazwyczaj w typowych przemiałowniach nawozów mineralnych korzystamy z młynów kulowych z różnego rodzaju mielnikami bądź też młynów pionowych rolowo-misowych.

W dziedzinie przetwórstwa surowców mineralnych mamy już na swoim koncie kilka wykonanych kompletnych linii technologicznych, a co za tym idzie – nasze doświadczenie cały czas rośnie.

Jesteśmy w trakcie projektowania kolejnych zakładów przeróbczych, w których to oprócz samego młyna zapewniamy cały ciąg produkcyjny – począwszy od spraw dotyczących przyjęcia surowca, a na kwestii magazynowania produktu skończywszy.

Cały zespół urządzeń pomocniczych jest równie ważny i wymaga doprecyzowania na każdym etapie wytwórczym.

W skład ciągu produkcyjnego wchodzą m.in. takie elementy, jak:

  • zbiornik zasypowy z podajnikiem wybierającym;
  • przenośniki mechaniczne różnego typu – przenośniki taśmowe, kubełkowe, ślimakowe, służące do podawania, dozowania oraz odbioru materiału;
  • separatory magnetyczne, wykrywacze metali;
  • separatory mechaniczne lub pneumatyczne (w zależności od rodzaju zastosowanego młyna);
  • przesiewacz;
  • silosy produktu, z możliwością załadunku na autocysterny.

Proces mielenia jest procesem złożonym, w którym to materiał podawany do młyna często wymaga wstępnego przygotowania, np. pod względem odpowiedniej granulacji czy wilgotności.

Do wstępnego rozdrobnienia materiału proponujemy różnego typu kruszarki, które dobieramy tak, aby zoptymalizować urządzenie pod względem różnorodnej na wejściu oraz wymaganej na wyjściu granulacji.

Jeżeli surowiec posiada znaczną wilgotność, której obecność może obniżyć efektywność przemiału, konieczne jest zastosowanie procesu suszenia.

Nasza linia suszarni KRAS, której zaletą jest możliwość aplikacji do szerokiej gamy surowców, zagwarantuje usunięcie z surowca nadmiernej ilości wody, co przełoży się na wydajność i jakość pracy młyna.

Do materiałów wrażliwych na działanie wysokich temperatur czynnika suszącego projektujemy rozwiązania z wydzieloną komorą spalania i możliwością ciągłej kontroli gazów suszących.

Posiadamy także rozwiązania, które pod względem konstrukcyjnym intensyfikują wymianę ciepła i masy, zapewniając wewnątrz urządzenia równomierny kontakt czynnika suszącego z materiałem suszonym.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy procesu mielenia wymagana jest hermetyczność układu. W tym celu oferujemy szeroką gamę filtrów odpylających, które – wyposażone w wentylatory wyciągowe i systemy rurociągów – pozwalają zapewnić bezpyłową pracę linii produkcyjnej.

Kompletne instalacje odpylania suchego są jednymi z najskuteczniejszych w zakresie efektywności i wydajności odpylania. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu sterowania użytkownik ma pełną wiedzę o pracy instalacji.

Naszą mocną stroną jest tworzenie kompleksowych rozwiązań.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, oferujemy wykonanie instalacji przemysłowych „pod klucz”, również z wykonaniem niezastąpionego systemu sterowania.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z automatyzacją procesu – od projektowania, aż po uruchomienie.

Każdy nasz wyrób posiada znak CE i może być używany także poza Europą.

Ponadto nasze urządzenia wykonywane są w europejskim standardzie w oparciu o dyrektywy i normy branżowe.

Zapraszamy do współpracy.


Nowy produkt marki WAKRO

Młyny wysokociśnieniowe

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, firma WAKRO systematycznie rozszerza zakres oferowanych maszyn i urządzeń.

Oprócz młynów kulowych w ofercie posiada także młyny wysokociśnieniowe, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle surowców mineralnych.

Młyny te składają się z dwóch walców o tych samych średnicach, które obracając się względem siebie z tą samą prędkością, powodują zgniecenie materiału i jego pękanie na drobniejsze cząstki.

Ciśnienia w złożu materiału są większe niż 50 MPa, sięgają nawet do 300 MPa.

Młyn wysokociśnieniowy firmy WAKRO cechuje się bardzo dobrą wydajnością oraz niewielkim zużyciem energii. Nadaje się on do kruszenia i mielenia różnych rud metali, rud niemetalicznych, peletów i kruszyw.

Urządzenia tego typu firma WAKRO dobiera w zależności od wielkości cząstek zasilających, twardości materiału czy wymaganego uziarnienia końcowego. Elementami młyna, które wpływają na zdolność przerobową, są: średnica rolki dociskowej, szerokość rolki dociskowej, prędkość liniowa rolki. Dla zapewnienia długiej żywotności urządzenia firma WAKRO używa odpowiednich materiałów oraz kształtów walców.

Jako producent firma WAKRO gwarantuje odpowiedni dobór urządzenia, dostosowany do wymagań kontrahenta i w pełni spełniający jego oczekiwania. Urządzenia tej firmy charakteryzują się dużą niezawodnością oraz bardzo dobrą jakością wykonania. WAKRO zapewnia kompleksowy projekt instalacji, wykonanie, montaż oraz uruchomienie.