Filtry i instalacje odpylania


W wielu procesach technologicznych z udziałem materiałów sypkich powstaje mieszanina pyłowo-powietrzna, którą należy oczyścić, aby uzyskać czyste powietrze. Firma Wakro oferuje wykonanie kompletnych instalacji odpylania opartych na filtrach własnej produkcji wyposażonych w wentylatory oraz system rurociągów oraz komin.

Do każdej instalacji odpylającej projektant dobiera parametry filtracji i regeneracji worków oraz rodzaj włókniny filtracyjnej. W zależności od warunków i potrzeb odbiorcy filtry mogą być izolowane lub nieizolowane.

Każdy z filtrów może być oferowany w wersji przeciwwybuchowej. Zabezpieczenie filtra przed skutkami wybuchu jest indywidualnie dobierane w zależności od rodzaju mieszaniny wybuchowej i wielkości filtra.

Realizacje

filtr
Filtr WKG
filtr wkg mniejszy
dachy silosów